MÜSİAD Basın Açıklaması

     Genel Başkan Kaan: “AB’ye Üyelik Sürecine Yönelik Hükümetimizin Gösterdiği İradeyi Son Derece Olumlu Karşılıyoruz” 
      MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum süreci yolunda önemli bir konumda yer alan Reform Eylem Grubu (REG) toplantısına ilişkin yazılı bir açıklama gerçekleştirdi.
        Kaan açıklamasında şu hususlara dikkat çekti:

      Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkiler, tarihi süreç içerisinde önemli bir ivme yakalamış ve AB, Türkiye’nin en önemli siyasi ve ekonomik partnerlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle 1996 yılında yürürlüğe giren Gümrük Birliği kararı ile AB, Türkiye’nin hem en büyük ticaret ortağı hem de en büyük yatırımcısı konumuna yükselmiştir. Buna rağmen; Gümrük Birliği sisteminde Türkiye’nin aleyhine işleyen birçok mekanizmanın, mevcut ekonomik ilişkilerin daha üst seviyelere çekilmesine engel olduğu da inkâr edilemez bir gerçektir. Bu bağlamda toplantıya katılan Bakanlarımızın üzerinde durduğu Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize muafiyeti sürecinin işletilmesine yönelik iradeyi, iki taraf arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına önemli bir aşama olarak görüyoruz.  

      Bugün geldiğimiz noktada Türkiye; her yıl bir milyon büyüyen 80 milyonluk aktif nüfusuyla AB ülkeleri için önemli bir pazar, Avrupa’ya uzanan enerji yollarının güvenliği için önemli bir aktör, ekonomik ve siyasi istikrarıyla birliğin iç çatışmaların yaşandığı devletlerle arasında set oluşturan önemli bir partnerdir. 

      AB ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilere bakıldığında, ülkemize 2017 yılında 7,4 milyar dolar doğrudan yatırım yapıldığı; bunların 734 milyon dolarının Hollanda’dan, 334 milyon dolarının İngiltere’den, 212 milyon dolarının ise Almanya’dan geldiği görülmektedir. Son açıklanan ekonomik veriler ışığında bakıldığında, AB’nin Türkiye ihracatındaki payının % 48,7 ile birinci sırada olması, AB’nin Türkiye ekonomisinin geleceği açısından hayati bir öneme sahip olduğunu kanıtlar niteliktedir. 

      Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler, dönem dönem sekteye uğrasa da AB ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerden vazgeçilmesi mümkün görünmemektedir. Türkiye ile AB aynı coğrafyayı paylaşmanın kaderi olarak, çeşitli pürüzlere rağmen göçmen sorunun yönetilmesinde birlikte hareket etmeyi başarmıştır. Bu bağlamda, özellikle Ağustos ayı başından beri ABD tarafından Türkiye ekonomisini hedef alan hukuk ve etik dışı yaptırımlara karşı, Avrupalı siyasi aktörler tarafından ülkemiz lehine yapılan açıklamaların olumlu içeriğini, geçmiş dönemlerde yaşanan siyasi anlaşmazlıkların bertaraf edilmesi adına önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bütün bu gelişmeler karşısında, ekonomi alanında süregelen pozitif ilişkilerin siyasi ilişkilere de olumlu yansımasını ve Türkiye tarafından atılan iyi niyetli adımların AB tarafından da bir fırsat olarak değerlendirilmesini temenni ediyoruz.

      MÜSİAD olarak başta, Almanya, Hollanda, İngiltere, Fransa ve Belçika olmak üzere Avrupa’nın en önemli merkezlerindeki teşkilat ağımızla, Türkiye ile AB arasındaki siyasi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi adına önemli bir misyon üstleniyor, “Ticaret Diplomasisi” vizyonuyla önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bu anlayış doğrultusunda önümüzdeki süreçte, Avrupa’daki teşkilat ağımız üzerinden AB ülkeleri ile ikili ilişkileri ileri boyutlara taşımayı, oradaki kamu kurum ve kuruluşları ile STK’lar üzerinden gerçekleştireceğimiz iş birliği anlaşmaları ile ekonomik ilişkileri geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu minvalde, Hükümetimizin AB’ye üyelik sürecinin yeniden canlandırılmasına yönelik sergilediği iradeyi oldukça olumlu karşılıyor, MÜSİAD olarak ilişkilerin geliştirilmesi noktasında devletimize destek olmayı sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

 

 General Director Kaan: We support strong approach of our Government to EU related to "EU membership timeline" of TR.

MUSIAD General Director A Kaan, made a written statement on his meeting with the Reform Movement Group. (REG)

He drew attention mainly to these points:

      Relations between TR and EU, caught rather valuable level and became one of the most important political and economical partners of Turkey. Especially after Customs Union decision which entered into force by 1996 EU became the strongest commercial partner and investor for TR. Despite this, there is a reality that should be taken care of the mechanisms that contingency to work against TR, which prevents growth of economical level for higher options. In this context, updating of CU and visa exemption that Ministers meet the meeting declared are rather important points for the relation between parties.

      Where we reached today TR is a very important market for EU countries with an active 80 million population that increases 1 million every year, a very important security point for energy roads to Europe and a significant set between Europe's economic and political stability and countries that have interiors or conflicts and wars. 

      If we check the economic relations between TR and EU, in 2017, direct investment to TR was $ 7.4 billion. $ 734 million was Netherlands, $ 334 million from UK, $ 212 million from Germany. According to latest economic data, TR is at 1st place as a share of 48.7% in the export market of the EU and that shows how essential importance TR carry for EU.

      Despite the fact that relations between TR and EU are interrupted, parties can not end up these economical approaches. TR and EU succeeded in providing solutions for immagants, although some problems wait for the solution as a result of sharing the same geography. At that point, we found it rather positive that EU supportive declarations against US economic sanctions to TR. This is a big oppurtunity for disposal of previous political conflicts between parties. With this regard, we wish to see the option of reflection of economic positive approaches to political relations between parties 

      As MUSIAD, we have an important misson with our organization network in major important centers in Europe as Germany, Holland, UK, France and Belgium as improving political and commercial relations between TR and EU. We put our signature on very important works as "COMMERCIAL DIPLOMACY". By that approach, in the near future, we plan to carry dual relations between EU countries to a higher liver by our Organizational Network. We aim to arrange Cooperation agreements with Governmental Agents and Civil Society Associations. We would like to declare that we have again supported our Government for their approach to EU membership timeline.